အခုေနာက္ပိုင္း Stories Feature ကို Facebook, Messenger နဲ႔ Instagram Application ေတြက တစ္ဆင့္ရင္းႏွီးေနၾကမွာပါ။ အခုအခ်ိန္္မွာေတာ့ YouTube ကလည္း Story Feature ကိုထည့္သြင္းေတာ့မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ YouTube က အဆုိပါ Stories Feature ကို Stories လုိ႔ေခၚဆုိမွာမဟုတ္ပဲ YouTube Reels လုိ႔ ေခၚဆိုမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ Feature ဟာ Facebook နဲ႔ Instagram ရဲ႕ Stories Feature နဲ႔မတူညီပဲ Snapchat ရဲ႕ Feature နဲ႔ပုိျပီးဆင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ YouTube Reels Video ေတြက စကၠန္႔ ၃၀ အထိပဲ တင္လုိ႔ရမွာျဖစ္ျပီး Facebook Stories လုိမ်ိဳး ဓါတ္ပံုေတြကိုေတာ့ တင္လုိ႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆိုပါ Video ေတြကိုလည္း Like, Dislike နဲ႔ Comment ေတြေပးလို႔ရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ Video Link ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိမ်ိဳး YouTube Reels Feature ကို စတင္စမ္းသပ္ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္အခ်ိန္ကိုေတာ့ YouTube က ေၾကျငာသြားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အခုလုိမ်ိဳး Stories Feature ေတြက ေအာင္ျမင္လာဖုိ႔ မ်ားေနတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။