Dota 2 ဂိမ္းထဲမွာ Arcade Mode တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ရာကေန အခု ေနာက္ဆုံးေပၚ Esports အမ်ဳိးအစား ျဖစ္လာတဲ့ Auto Chess ကို မုိဘုိင္းေပၚမွာ Dota 2 Hero အစစ္ေတြနဲ႔ တရားဝင္ကစားရမွာပါ။