ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေတဲ့ iPhone 12 က ထင်သလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး (𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐 – 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰)

Review Unit ကူညီပေးတဲ့ Char Tate Mobile ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျ။