၇၉,၉၀၀ ကျပ်တန် realme Watch နဲ့
၄၉,၉၀၀ ကျပ်တန် realme Buds Air Neo တိုက
ဘယ်လို အနေအထား ရှိလဲ?

realme Ecosystem အတွက် အသက်ဖြစ်တဲ့ realme Link ဆိုတာကရော ဘာလဲ?