၃၉၉,၀၀၀ တန် SAMSUNG Galaxy A31 ရဲ့ First Impression ဗီဒီယို လာပါပြီဗျာ