ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Smart City Expo World Congress 2018 တြင္ Smart City ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ Huawei သုံးစြဲသူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ

2018-11-20T18:20:11+06:30November 20th, 2018|Huawei, News, Technology|