၆၉ ရက္အတြင္း 5G အသုံးျပဳသူ ၁ သန္းထိေရာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား

2019-06-14T10:41:57+06:30June 13th, 2019|News, Technology|