မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ Disney ပလက္ေဖာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ တယ္လီေနာ မိတ္ဆက္

2019-03-02T10:18:27+06:30March 2nd, 2019|Mobile Phones, News, Telenor, Tips & Stories|