ထည့်စဥ်းစားသင့်တဲ့ iPhone တွေနဲ့ region ဝင်မဝင်ကိစ္စ
Apple Authorized Service Provider တွေအကြောင်း