တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ကာ႐ိုလိုင္းယဥ္ယဥ္ေဌးကို ခန္႔အပ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္ Helge Øien အား ခန္႔အပ္

2019-02-01T10:35:04+06:30February 1st, 2019|Mobile Phones, News, Telenor|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar