အိုေက အခုပဲစလိုက္ရေအာင္

Correct!

Wrong!

ႀကိဳက္တဲ့ဂဏန္းတစ္ခု ေရြးၿပီးသြားၿပီ

Correct!

Wrong!

(၉) နဲ႕ ေျမွာက္ၿပီးၿပီ

Correct!

Wrong!

နံပါတ္အသစ္ရလာၿပီ

Correct!

Wrong!

(၄) နဲ႕ေပါင္းၿပီးသြားၿပီ

Correct!

Wrong!

အိုေက အခုပဲအေျဖႀကည့္လိုက္ရေအာင္

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

သင့္စိတ္ထဲမွာ နံပါတ္ဘယ္ေလာက္ကို ေတြးေနလဲဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္တို႕ခန္းမွန္းႏိုင္ပါ့မလား

Result

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

Loading...