ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ eSIM အားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေဈးကြက္တြင္ ပထမဦးဆုံးစတင္မိတ္ဆက္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ eSIM ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သုံးစြဲသူမ်ားအား မိုဘိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

eSIM ဝန္ေဆာင္မႈအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ Mytel သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံး SIM ကဒ္အသုံးျပဳရန္မလိုအပ္ပဲ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Mytel သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ SIM ကဒ္ဝယ္ယူရန္မလိုအပ္သည့္အျပင္ eSIM မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သုံးစြဲသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားထဲသို႔ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ Mytel eSIM ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳရန္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

1) Mytel မွ ဝယ္ယူထားေသာ ပလပ္စတစ္ ေဘာင္ခ်ာကဒ္တြင္ ပါရွိသည့္ QR ကုဒ္အား စကင္ဖက္ ၍ Setting ထဲတြင္ခ်ိန္၍ အသုံးျပဳႏိုင္မည္

2) MNO (Mobile Network Operator) အပ္ပလီေကးရွင္းအား ေဒါင္းလုပ္ဆြဲ၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား Setting ထဲတြင္ခ်ိန္၍ အသုံးျပဳႏိုင္မည္

“Mytel က အခုဆိုရင္ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျမန္ဆုံးအင္တာနက္၊ အႀကီးမားဆုံး 4G ကြန္ရက္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးပ႐ိုမိုးရွင္းေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Mytel သုံးစြဲသူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ eSIM ဝန္ေဆာင္မႈ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ eSIM ဝန္ေဆာင္မႈကို မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းမ်ားစြာနဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ eSIM ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့တဲ့ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳေနတဲ့ Mytel သုံးစြဲသူေတြအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mytel မွ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာ ရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွေျပာၾကားသည္။