လကမာၻသို႔ ပထမဦးဆုံး ခရီးသြားသူ ျဖစ္လာမယ့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား Yusaku Maezawa

2018-09-18T14:05:06+06:30September 18th, 2018|News, Science|