အခုေခတ္က ပညာေခတ္ဆိုေတာ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ အရပ္ေဒသ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးကို သင္ယူဖို႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုလည္း အင္တာနက္ရွိရင္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ Websites ေတြထဲမွ အေကာင္းဆံုး Websites မ်ားကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

Edx

 

Edx Websites မွာ ကမာၻအႏွံ႔က မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြ၊ စာသင္ၾကားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြအမ်ားႀကီး စုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ Websites မွာ register လုပ္ၿပီး ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ နယ္ပယ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။

Khan Academy

Khan Academy က ႏိုင္ငံတကာမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းက သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြ၊ စာသင္ၾကားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြစုထားတဲ့ Websites ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကေလးကို International School မွာ မထားႏိုင္လို႔ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႔။ ဒီ Website ကေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ကေလးနဲ႔အတူ ေလ့က်င့္ေပးရင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Khan Academy မွာ အခမဲ့ Courses ေပါင္း ၄၂၀၀ ရွိေနပါၿပီ။ Khan Academy ကို ကမာၻေက်ာ္တကၠသုိလ္ေတြျဖစ္တဲ့ MIT နဲ႔ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရ လူငယ္တစ္ဦးက တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Open Culture Online Courses

Open Culture Online Courses မွာ ကမာၻေက်ာ္ တကၠသိုလ္ေတြက lectures ေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ကို အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။

Academic Earth

ကမာၻေက်ာ္ တကၠသိုလ္ေတြျဖစ္တဲ့ MIT၊ Harvard ၊ Princeton ၊ Stanford၊ Yale နဲ႔တျခား တကၠသိုလ္ေတြက အေကာင္းဆံုး Courses ေတြကို စုေပးထားၿပီး အခမဲ့သင္ယူႏုိင္တဲ့ website ျဖစ္ပါတယ္။