လူေတြက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔အင္တာနက္ စြဲလာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ကို အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ႏိုင္ေအာင္ Wi-Fi ေတြ လႊင့္ၿပီး သံုးလာၾကတယ္။

ရုံးမွာ၊ ေက်ာင္းမွာ၊ အိမ္မွာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ အခုဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ ဘတ္စ္ကားေတြမွာေတာင္ Wi-Fi ခ်ိတ္လို႔ရေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ Electromagnetic လိႈင္းေတြက ၾကာလာရင္ လူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။

ၿဗိတိန္ က်န္းမာေရး ေအဂ်င္စီက Wi-Fi Routers ေတြက ထုတ္လႊတ္တဲ့ Electromagnetic လိႈင္းေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ကေလးေတြ ႀကီးထြားမႈ နဲ႔အပင္ေတြရွင္သန္မႈတုိ႔ကို ဘယ္လုိ ထိခိုက္ေနလဲဆိုတာ ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

Electromagnetic လိႈင္းေတြေၾကာင့္

  • ခဏခဏ ေခါင္းကိုက္ျခင္း

  • အိပ္တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာ
  • နားကိုက္
  • အာရုံစိုက္မရ
  • နာတာရွည္ ပင္ပန္း ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အခုလို ဆိုးက်ိဳးေတြရွိေနေပမယ့္ Wi-Fi က ေန႔စဥ္ ဘ၀ေတြအတြက္ အသံုး၀င္တာေၾကာင့္ မသံုးဘဲလည္း ေနလို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သတိထားၿပီး သံုးသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

  • Wi-Fi Routers ကို အိပ္ခန္းနဲ႔ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ မတပ္ပါနဲ႔။
  • အသံုးမလိုရင္ Wi-Fi Routers ကို ပိတ္ထားပါ။ Electromagnetic လိႈင္းေတြက ကေလး ႀကီးထြားႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ Wi-Fi Routers ေတြကို ညအိပ္ခ်ိန္မွာ ပိတ္ထားပါ။