ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူဦးေရဟာ မႏွစ္ကဆိုရင္ ၃၆ သန္း ရွိတာကေန ဒီႏွစ္မွာ ၄၆ သန္း နီးပါး ျမင့္တက္လာပါတယ္။

Eleven သတင္းကေန ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရၿပီး လူဦးေရရဲ႕ ၈၉% ေလာက္က အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဖုန္းေပါင္း ၄၄ သန္းေလာက္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇန္န၀ါရီလ ႏွစ္ကုန္အထိဆိုရင္ ဖုန္းေပါင္း ၅၄ သန္း မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ ၈၆%က ဖုန္း ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ၁၀၅% ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ကို ဖုန္း Sim ကဒ္ေတြ တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ကိုင္ေလ့ရွိပါတယ္။

အခုလို ဖုန္းေတြ အသံုးျပဳမႈေတြမ်ားလာတာေၾကာင့္ ဖုန္းလိုင္းေတြနဲ႔ အင္တာနက္လိုင္းေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဖုန္း တာ၀ါတိုင္မ်ား ၁၆၉၆၅ တိုင္ စိုက္ထူဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ကုန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဖုန္း တာ၀ါတိုင္မ်ား ၁၄,၈၇၂ တိုင္ ရွိပါတယ္။

Credit: COCONUTS YANGON