တခါတေလ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ File တစ္ခုခု Copy ကူးေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Download ဆြဲေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေနတုန္း အျပင္သြားစရာေပၚလာတဲ့အခါမွာ ကြန္ပ်ဴတာကို ပိတ္သြားလုိ႔လည္းမရ၊ ျပီးတဲ့ထိ ေစာင့္ေနလုိ႔လည္း အဆင္မေျပျဖစ္တာမ်ိဳးၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။ အဲ့ဒီအတြက္ Software သြင္းစရာမလုိပဲ Shortcut ေလးတစ္ခုႏွိပ္လုိက္ရုံနဲ႔ ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာကို အလုိအေလ်ာက္ပိတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိျပဳလုပ္ရမလဲဆုိရင္ Desktop မွာ Right Click ႏွိပ္ျပီး New – Shortcut ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး “shutdown -s -t XXXX” (XXXX က ဘယ္အခ်ိန္ၾကာျပီးရင္ စက္ပိတ္မလဲဆိုတာကို ခိုင္းေစတာျဖစ္ျပီး Seconds နဲ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁ နာရီအၾကာမွာ ပိတ္ေစခ်င္ရင္ “shutdown -s -t 3600”, ၂ နာရီအၾကာမွာ ပိတ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ “shutdown -s -t 7200”) ဆုိျပီး ရုိက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ Shutdown ခ်ခ်င္တာမဟုတ္ပဲနဲ႔ Restart ျပဳလုပ္မွာဆုိရင္ “shutdown -r -t XXXX” ဆုိျပီး “s” ေနရာမွာ “r” ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ Shortcut name နဲ႔ Shortcut icon ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာထားျပီး Shortcut ကို ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္မိထားျပီး ျပန္ Cancel ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေပၚကအတိုင္းပဲ Shortcut အသစ္ျပဳလုပ္ျပီး Command ေနရာမွာ “shutdown -a” ဆုိျပီး Shortcut အသစ္ျပဳလုပ္ျပီး Shortcut ကိုႏွိပ္ျပီး အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာကို ျပန္ဖ်က္ႏုိင္မွာပါ။

တကယ္လုိ႔ Shortcut ထားျပီးအသံုးမျပဳခ်င္ဘူးဆိုရင္ Windows + R တြဲႏွိပ္ျပီး Run Box မွာ အေပၚက ႏွစ္သက္ရာ Command ကို ရုိက္လုိက္တာကလည္း တူတူပဲျဖစ္မွာပါ။

Command ဒါမွမဟုတ္ Shortcut ေတြအသံုးမျပဳခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီ PC Sleep နဲ႔ Sleep Timer  Software ၂ ခုက အလားတူ Functions ေတြကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။