ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Facebook ကို အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ Facebook ကလည္း လူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ရယူၿပီး ၀င္ေငြ ရရွိဖို႔ လုပ္ကိုင္ေနတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြကို အဓိက ခိုးယူသလဲဆိုတာ ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

Facebook က ဘာေတြ မွတ္ထားသလဲ

သင့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြကို facebook ေပၚမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေဆးမထိုးေအာင္  ဒီလိုလုပ္ေပးပါ။ 

 • သင္ Facebook ေပၚမွာ “Likes” ထားတဲ့ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို၊ လူ၊ Notes၊ Comments ေတြနဲ႔ သင္ Likes နဲ႔ Shares ထားတဲ့ အရာေတြ အားလံုး။

 • သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ Message Box ကေန chat ထားတာေတြအားလံုး။
 • သင္ Delete လုပ္လုိက္တဲ့ Messages, Wall Post နဲ႔ Comments ေတြ အားလံုး။

 • စာရိုက္ၿပီးေတာ့ Post မႏွိပ္ဘဲ ျပန္ဖ်က္လိုက္တဲ့ စာသားေတြ။
 • လူတစ္ေယာက္နဲ႔ Friend စျဖစ္ကေန Unfriend ဒါမွမဟုတ္ Block သြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြအထိ ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား။

 • Instagram တို႔ WhatsApp တို႔မွာ တင္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ Likes လုပ္တာ စတဲ့ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအားလံုး။ Instagram နဲ႔ WhatsApp တို႔က Facebook ပိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
 • သင္တက္ခဲ့တဲ့ ပြဲေတြ၊ သင္သြားခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ၿမိဳ႕ေတြ ၊ႏိုင္ငံေတြ။

 • သင္ Facebook ကို Log In လုပ္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေတြ စမတ္ဖုန္းေတြ။
 • သင္ Facebook ကေန တစ္ဆင့္ ၀င္ခဲ့တဲ့ Websites ေတြ။
 • ကိုယ့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းနဲ႔၀င္ေငြ။

 • Facebook မဖြင့္ဘဲ Google ကေန ၀င္ခဲ့တဲ့ Websites ေတြ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ Wall Post မွာ တခါတေလ သင္၀င္ရွာခဲ့တဲ့ ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာေတြ တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
 • သင့္ Credit Card နံပါတ္ေတြ။
 • သင့္ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊
 • သင့္ မ်က္ႏွာနဲ႔ သင့္ပံုစံ။ ဒါေၾကင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုရိုက္ထားတဲ့ပံု Facebook ေပၚတင္လိုက္ရင္ Facebook က ဘယ္သူလဲဆိုတာ ခ်က္ျခင္းသိၿပီး နာမည္ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။