လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Cryptocurrency ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ေခတ္စားလာေနပါတယ္။ Currency ဆိုတဲ့အတိုင္း ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ လက္နဲ႔ကိုင္ေဆာင္လုိ႔မရတဲ့ ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ့ ေပါက္ေစ်းအရလည္း ေဒၚလာ၊ ယူရုိလုိေငြေၾကးေတြအတြက္ အတက္အက်အလြန္ျမန္ဆန္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ Cryptocurrency မွာ Bitcoin တစ္ခုပဲ ပါဝင္တာလား.. ဘယ္လုိေငြေၾကးေတြပါဝင္မလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Cryptocurrency ဆိုတာကေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ပိုက္ဆံအေနနဲ႔ထုတ္လုိ႔မရပဲ Online ကေန ေငြေၾကးေပးေခ်တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးအေနနဲ႔ ျပန္လည္လဲလွယ္ျပီးမွ အသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ Cryptocurrency ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေတြအကုန္လံုးက Digital wallet Account ထဲမွာပဲရွိေနျပီးေတာ့ Bank မွာ အပ္ထားသလုိမ်ိဳး စိတ္ခ်ရမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

Cryptocurrency ကို ရွာေဖြမယ္ဆိုရင္ Mining ျပဳလုပ္ျပီး ရွာေဖြရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ Cryptocurrency Mining ဆိုျပီးလူသိမ်ားပါတယ္။ အဲ့ဒါက ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲဆိုရင္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ CPU ဒါမွမဟုတ္ Graphic Card ရဲ႕ စြမ္းအင္နဲ႔ Cryptocurrency Mining Website ေတြမွာရွိတဲ့ ခက္ခဲလွတဲ့ Hash လုိ႔ ေခၚတဲ့ သခ်ၤာပိုင္းဆုိင္ရာ ပုစၦာေတြကို ေျဖရွင္းေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခုလုိမ်ိဳး Cryptocurrency Mining ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ျပန္ရတဲ့အက်ိူးအျမတ္အေနနဲ႔ ေတြက တစ္ရက္ကို Bitcoin ၁ခု ေတာင္ရမွာမဟုတ္ပဲ ပံုမွန္ Graphic Card တစ္ခုနဲ႔ပဲ တစ္ရက္ကို ေဒၚလာ ၃၀ ကေန ၅၀ အထိရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒါက ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ Cryptocurrency အေပၚကိုလည္း မူတည္ျပီး Cryptocurrency ေတြအေနနဲ႔ Bitcoin (BTC) လက္ရွိေပါက္ေစ်း 10246.80 USD, Ethereum (ETH) လက္ရွိေပါက္ေစ်း 447.16 USD, Bitcoin Cash (BCH) လက္ရွိေပါက္ေစ်း 1385.15 USD စတဲ့ Cryptocurrency အေပၚမႈတည္ျပီးေတာ့ ကြဲျပားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ Bitcoin နဲ႔ Ethereum စတဲ့ ေငြေၾကးေတြကပဲ ေသခ်ာတဲ့ Cryptocurrency ေတြျဖစ္ျပီး အျခားေသာ Cryptocurrency ေတြကေတာ့ မၾကာခင္ေပ်က္ကြယ္သြားႏုိင္ပါေသးတယ္။