ကြန္ပ်ဳတာဆိုတာ အခုဆိုရင္ လုပ္ငန္းတိုင္း အသံုးျပဳေနရတာျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္ဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ျဖစ္ရင္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး ဘ၀ေရွ႕ေရးတိုးတက္ေစမယ့္ အလုပ္ေတြလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဳတာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ဖို႔ စတင္ျမည္းစမ္း ၾကည့္ရမယ့္ အေၾကာင္းေတြကို Wiki How က ဘယ္လို အႀကံေပးထားလဲဆိုတာ ေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။

Hardware ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေလ့လာပါ။

Hardware ဆိုတာ ကြန္ပ်ဳတာ ရဲ႕ စက္ပစၥည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္တာေတြ၊ Network ခ်ိတ္ဆက္တာေတြမွာ Hardware လိုအပ္ပါတယ္။

Software ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေလ့လာပါ။

Software ဆိုတာ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္လံုး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားတာပါ။ Applications, Protocols နဲ႔ Operation စနစ္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ကိုယ့္ ကြန္ပ်ဳတာရဲ႕ Specifications ကိုေလ့လာပါ။

ဥပမာ ကိုယ့္ ကြန္ပ်ဳတာရဲ႕ CPU က ဘယ္လိုလဲ အဲ့ဒါေတြကို ေလ့လာပါ။

ကြန္ပ်ဳတာရဲ႕ Command Lines ေတြကို ေလ့လာပါ။

ကိုယ့္ကြန္ပ်ဳတာကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Command Lines ေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်လို႔ရလဲဆိုတာ ေလ့လာပါ။ Command Lines ေတြဆိုတာ (MS DOS Prompt/Command Prompt in Windows, Terminal or Console in Linux) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Typing ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။

ဒါကေတာ့ အရမ္းေတာ့ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဳတာ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္းျပသဖို႔အတြက္ဆိုရင္ Typing ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ Keyboard ကို မၾကည့္ဘဲ ရိုက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဳတာ Programming ဘာသာ စကားကို ေလ့လာပါ။

ကြန္ပ်ဳတာ Programming အေျခခံ ဘာသာစကားကို သိရွိသင့္ပါတယ္။ HTML နဲ႔ CSS တို႔ကို သံုးၿပီး Web Pages ကို ေရးႏိုင္တာမ်ိဳးတို႔ကို အေျခခံ သိထားသင့္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဳတာ အေျခခံ ျပင္တဲ့ နည္းလမ္း ကို ေလ့လာထားပါ။

ကိုယ့္ကြန္ပ်ဳတာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားတစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဳတာ ပ်က္သြားပါက အေျခခံျပင္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းသံုးၿပီး ျပင္ၾကည့္ႏိုင္မွာပါ။

Software ေတြ ဘယ္လုိ Install လုပ္မလဲ Drivers ေတြ ဘယ္လို Upgrade လုပ္မလဲကို ေလ့လာပါ။

Malware နဲ႔ Firewall တို႔ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳရမလဲ ဆိုတာ ေလ့လာပါ။

အင္တာနက္မွာ Wikipedia တို႔ တျခား ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာႏုိင္တဲ့ Websites ေတြမွာ ရွာေဖြ ေလ့လာပါ။