နည္းပညာေတြက အဆင့္ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ရာဇ၀တ္မႈေတြက အလြယ္တကူ က်ဳးလြန္လို႔ရေနပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဳတာ၊ ဖုန္းတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူတာ (Hack) လုပ္ရတာ ပိုၿပီး လြယ္လာပါတယ္။ ကိုယ့္လံုၿခံဳေရးကို အထူးဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္စမတ္ဖုန္းထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္သူ ခိုးသံုးေနလဲဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း တစ္ခိ်ဳ႕ကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

*#21#

ဒီ ကုဒ္နံပါတ္က ကိုယ့္ဖုန္းထဲကို ၀င္တဲ့ Message ေတြ၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြက တျခား ဖုန္းကို လႊဲေျပာင္းေပးမႈရွိမရွိကို စစ္ေဆးတာပါ။ အကယ္၍ ဒီကုဒ္ကို ေခၚၾကည့္လိုက္ရင္ Messages ေတြ ဖုန္းေခၚမႈေတြက ကိုယ့္ဖုန္းကေန တျခားကို လႊဲေျပာင္း ပို႔မႈ ရွိမရွိကို သိႏိုင္ပါတယ္။

*#62#

အကယ္၍ ကိုယ့္ဖုန္းကို လာတဲ့ ဖုန္းေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ နည္းသြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဖုန္းကိုေခၚတဲ့ဖုန္းေတြက တျခား ဖုန္းတစ္ခုကို ၀င္ေနတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုပို႔လိုက္တဲ့ Voice Message ေတြလည္း ကိုယ့္ဆီေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကုဒ္ကို ေခၚၾကည့္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဖုန္းဆီကို လာတဲ့ ဖုန္းေတြက တျခား ဖုန္းဆီ ေရာက္မေရာက္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

##002#

ဒီကုဒ္ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ကိုယ့္ဖုန္းကေန တျခားကို လႊဲေျပာင္းေပးမႈေတြ အားလံုးကို ရပ္လိုက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါက မသမာသူေတြက ကိုယ့္ဆီလာတဲ့ဖုန္းေတြကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈကေန ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

*#06#

ဒီကုဒ္နဲ႔ ကိုယ့္ဖုန္းရဲ႕ IMEI နံပါတ္ကို ရွာလို႔ရပါတယ္။ IMEI ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ မိုဘိုင္း နံပါတ္ (International Mobile Equipment Identifier) ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ ဒီနံပါကိုသိရင္ သင့္ဖုန္းကို တစ္ေယာက္ေယာက္ ခုိးသြားရင္ေတာင္ ရွာလို႔ရပါတယ္။ ဖုန္းက စက္ျပန္ဖြင့္လိုက္ရင္ ဖုန္းရွိတဲ့ေနရာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ တျခား SIM ကဒ္ထည့္သံုးရင္ေတာင္ ဖုန္းရွိတဲ့ေနရာကို ရွာႏိုင္ပါတယ္။