ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အကန္႔အသတ္ မရွိေသာ 4G+ အင္တာနက္ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈကို ananda (အနႏၲ) မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္  စတင္မိတ္ဆက္ေပးလိုုက္ပါၿပီ။ ananda 4G+ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လလ ွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၅၀၀၀ တည္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အကန္႕အသတ္မရွိသည့္ ေဒတာမ်ားကို အျမန္ဆန္ဆံုးအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အျပည့္အဝ ရရွိခံစားၾကႏုိင္မွာပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႕ မထင္မွတ္ဘဲ အပိုသံုးစြဲလုိက္မိေသာ ေဒတာမ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ သတင္းမ်ား၊ ေျဖေဖ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္း၊ ေတးဂီတမ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ရယူျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈျခင္းအျပင္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိုးကိုမဆို စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္၊ သံုးစြဲႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ananda (အနႏၲ) ၏ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ ေဒတာပလန္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒတာမ်ားကို မိမိတို႔မည္မွ်ပင္ သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ တည္ၿငိမ္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ အရည္အေသြးကို အေျပာင္းအလဲတစံုုတရာမရွိဘဲ ရရွိခံစားႏိုုင္သြားမွာပါ။

ananda (အနႏၲ) စတင္ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ေန႔မွစ၍ သံုးစြဲသူမ်ားကို ျမန္မာေငြက်ပ္ ၃၅၀၀၀ က်ပ္တည္းျဖင့္ mifi စက္တစ္ခု၊ 4G+ ananda ဆင္းကတ္တစ္ကတ္ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို တစ္လတာ အကန္႔အသတ္မရွိ အသံုးျပဳခြင့္ကို ေပးအပ္သြားပါမယ္။ ananda (အနႏၲ) သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုု mifi စက္ႏွင့္ ananda (အနႏၲ) အင္တာနက္လိုင္းကို မိမိတို႔သြားေလရာေနရာမ်ားသိုု႔ အၿမဲတမ္းသယ္ေဆာင္သြားႏိုုင္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္အတူ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အင္တာနက္ကို မွ်ေဝသံုးစြဲႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က အင္တာနက္သံုးစြဲသူေတြကို စစ္မွန္တဲ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူေနမႈဘဝပံုစံကို ေပးစြမ္း သြားဖို႔ပါ။ ananda (အနႏၲ) ဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္က အဆံုးမရွိဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အဆံုးမရွိတဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခေတြ၊ အကန္႔အသတ္မရွိတဲ့ေဒတာကို ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ကိုယ္စား ျပဳတာပါ။ ေဒတာကန္႔သတ္ခ်က္၊ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ကင္းစင္တဲ့ အင္တာနက္ကို မိမိတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ အလိုရိွသလိုသံုးစြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈဘဝေတြ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္လိုက္ပါ။ ဒီအင္တာနက္ထဲကေန အသိပညာ ဗဟုသုတေတြကို ရွာေဖြၿပီး အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်လုိက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ananda (အနႏၲ) ၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဒၚေအးျမျမၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လြယ္လြယ္ကူကူ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသယ္ေဆာင္သြားႏိုုင္တဲ့ mifi စက္ႏွင့္အတူ 4G+ Router ကိုလည္း ananda (အနႏၲ) မွ မိတ္ဆက္ေပးလိုုက္ပါတယ္။ ထို 4G+ router ကို မိမိတိုု႕ရဲ႕ ေနအိမ္ရံုးခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူတကြ ေဒတာမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ရရွိခံစားသံုးစြဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ Router အား wifi ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္စက္ပစၥည္းႏွင့္မဆို အလံုး ၃၀ အထိ တၿပိဳင္တည္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ တည္ၿငိမ္ၿပီးျမန္ဆန္ေသာ ananda (အနႏၲ) ကြန္ယက္အင္တာနက္လိုင္းကို အားလံုးတူညီစြာ ခံစားႏုိင္သည့္အတြက္ ananda (အနႏၲ) အင္တာနက္ဟာဆိုုရင္ ကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သံုုးစြဲဖိုု႕အတြက္ အင္မတန္ကိုုသင့္ေတာ္လွပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းစတင္မိတ္ဆက္မႈအစီအစဥ္ကာလအတြင္းက ananda (အနႏၲ) ၏  အကန့္အသတ္မရိွ (unlimited) ပလန္ကို ဝယ္ယူသံုးစြဲၿပီး  ထိုပလန္ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါတြင္လည္း ananda (အနႏၲ) အေနႏွင့္ မိမိစိတ္တိုင္း က်သံုးစြဲလိုသည့္ (value) ပလန္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ananda (အနႏၲ) သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ထို value ပလန္ကို မိမိတို့၏သံုးစြဲလိုေသာ ေဒတာပမာဏႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ add-ons ပလန္မ်ားျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိုက္ သီးျခားအက္ပလီေကးရွင္းမ်ား (ဥပမာ YouTube, Facebook ႏွင့္ Viber) အတြက္လည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ anada (အနႏၲ) အင္တာနက္၏ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ရရိွခံစားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.ananda.com.mm ႏွင့္ www.facebook.com/ anandalivemoreသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Amara Communications Co., Ltd အေၾကာင္း

Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Telecommunications ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ananda (အနႏၲ) ကို ACS မွ ပိုင္ဆိုင္ကာ လုပ္ငန္းကို လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ananda (အနႏၲ) သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔လုိက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ခံစားရရွိေစႏုိင္မည့္ 4G+ ေဒတာေအာ္ပေရတာ (4G+ data operator) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ananda (အနႏၲ) သည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မိီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ telecommunications ေစ်းကြက္ကို ေျခလွမ္းအစျပဳႏုိင္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACS အေနျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း၊ တာဝါတုိင္၊ စြမ္းအင္၊ ေရဒီယိုစက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ စသည့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာ ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အံုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ ACS သည္ ေငြျဖည့္ကဒ္ (top-up cards) မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိသည့္လုပ္ငန္းကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ACS သည္ ၂၆၀၀ မက္ဂါဟက္ဇ္ လိႈင္းေပါ္တြင္ အေျချပဳေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G+ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ လုိင္စင္ရရွိခဲ့သည္။

ACS သည္ လ်ွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ေသာ IGE လုပ္ငန္းစု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။