လာမည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကြၽန္းစုႏိုင္ငံမ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာ အသုံးျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ ၇ ဆ ျမင့္တက္လာမည္ဟု Ericsson ခန႔္မွန္း

2019-06-21T16:47:34+06:30June 21st, 2019|Essential, Mobile Phones, Mobile Phones, News, Technology|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar