စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အညစ္အေၾကး ပိုးမႊားေတြက တစ္လက္မမွာ ပိုးမႊားေပါင္း ၂၅,၀၀၀ ရွိေနတယ္လုိ႔ သုေတသနရလဒ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
ဒါဟာ သန္႔စင္ခန္းမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ပိုးမႊားပမာဏ ထက္ပိုမ်ားေနပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဖုန္းကို ပိတ္လိုက္ပါ။

ဖုန္းကို ပိတ္လိုက္ပါ။ အားသြင္းထားရင္ ျဖဳတ္လိုက္ပါ။ ဖုန္းကာဘာကို ခၽြတ္လိုက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဖုန္းစခရင္ကို မကြဲေအာင္တတ္ထားတဲ့ စေတကာ (Sticker) လည္း ခြာလိုက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းမွန္မွာ အက္ကြဲတာေတြ ရွိေနရင္ေတာ့ မခြာပါနဲ႔။

၂။ ဘက္ထရီကို ျဖဳတ္လို႔ရရင္ ျဖဳတ္လိုက္ပါ။

၃။ နားၾကပ္တံ သံုးပါ။

ဖုန္းအျပင္ဘက္နဲ႔ ဖုန္းအတြင္းပိုင္းကို ေျခာက္ေသြ႔သန္႔ရွင္းတဲ့ နားၾကပ္တံကို သံုးၿပီး သန္႔ရွင္းပါ။

၄။ ဖုန္းဘက္ထရီကို ျပန္တပ္ပါ။

အ၀တ္စႏုႏုေလးေတြမွာ အရက္ျပန္ေလးနည္းနည္းစြတ္လိုက္ၿပီး ဖုန္းကို သုတ္ၿပီးေနာက္ ဖုန္းဘက္ထရီကို ျပန္တပ္ပါ။

၅။ ဖုန္းစခရင္ကိုလည္း အ၀တ္စႏုႏုေလးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

အ၀တ္စမွာ အရက္ျပန္နည္းနည္းစြတ္ၿပီး ဖုန္းစခရင္ကို ပြတ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ အ၀တ္ေျခာက္ႏုႏုနဲ႔ ျပန္သုတ္ေပးပါ။

၆။ ဖုန္းမွာ ရွိတဲ့ လိုင္းေလးေတြအထစ္ေလးေတြၾကားကိုလည္း သန္႔ရွင္းေပးပါ။

ပိုးမႊားေတြက ဖုန္းမွာရွိတဲ့လိုင္းေလးေတြ၊ အထစ္ေလးေတြၾကားမွာရွိေနတတ္တာေၾကာင့္ အရက္ျပန္နည္းနည္းစြတ္ထားတဲ့ နားၾကပ္တံေလးျဖစ္ျဖစ္ အ၀တ္စေလးျဖစ္ျဖစ္နဲ႔ သုတ္ေပးပါ။ ဖုန္းမွာ စိုစြတ္ေနတဲ့ အပိုင္းမ်ားမရွိတဲ့ရင္ ေျခာက္ခမ္းသြားရင္ ဖုန္းပါ၀ါကိုျပန္ဖြင့္လို႔ရပါၿပီ။