အရင္က ေရခဲေသတၱာကို သား၊ငါး အသီးအရြက္ေတြကို မပုပ္သိုးဖို႔အတြက္ဘဲ အသံုးျပဳၾကေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တျခား ဥာဏ္ရည္ျမင့္စြမ္းေဆာင္မႈ စနစ္ေတြပါ ထည့္သြင္းလာၾကပါတယ္။

Samsung Family Hub ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ကင္မရာပါပါ၀င္ၿပီး ေရခဲ ေသတၱာထဲမွာ ဘာ ပစၥည္းေတြ ထည့္ထားပါတယ္။ အဲ့အထဲက ဘာေတြကေတာ့ ကုန္ေတာ့မယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္ဘဲ ခံေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေရခဲ ေသတၱာကို ဖြင့္ၾကည့္စရာမလိုဘဲ ကိုယ့္ကို ဓာတ္ပံုေတြ ပို႔ေနမွာပါ။

ကိုယ္ဘယ္ေနရာဘဲ ေရာက္ေရာက္ ဥပမာ စူပါမားကတ္ကို ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ေရခဲ ေသတၱာထဲမွာ ဘာေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေစ်းမသြားဘဲ စူပါမားကတ္ကို တခါတည္း Online ကေန မွာခ်င္လည္း အဲ့ဒီစနစ္ကို ေရခဲ ေသတၱာထဲမွာ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ဟင္းခ်က္ရင္း သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္သလား၊ ေရခဲ ေသတၱာကေန သီခ်င္းဖြင့္ၿပီး နားေထာင္လို႔ရပါတယ္။

ဟင္းခ်က္နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေရခဲ ေသတၱာကေန ၾကည့္ႏိုင္သလို တျခား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကိစၥေတြကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပင္ မိသားစု ေရခဲေသတၱာ (Family Hub Smart Fridge) လို႔ နာမည္ေပးထားသလိုဘဲ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း မွာခဲ့ခ်င္တာေတြကို ေရခဲေသတၱာမွာ ေရးထားခဲ့လို႔ရၿပီး၊ ဓာတ္ပံုေတြကိုလည္း ေရခဲေသတၱာမွာ ထည့္ထားလို႔ရပါတယ္။

အခ်ိန္ဇယားေတြ ၊ မိသားစု ထမင္းစားပြဲ အခ်ိန္ေတြ၊ မိသားစုခ်င္း ျပသခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေရခဲေသတၱာမွာ ထည့္သြင္း ျပသလို႔ရပါတယ္။

Samsung ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တဲ့ (Family Hub Smart Fridge ) ေရခဲေသတၱာရဲ႕ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ေထာင္ ၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။