ခ်စ္သူရလာလို႔ Relationship Status ကို Single ကေန In a Relationship လည္းေျပာင္းခ်င္တယ္။

အေကာင့္ထဲမွာ ရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း မသိေစခ်င္ဘူးျဖစ္ေနပါသလား။

Relationship Status ကို တိတ္တိတ္ေလး ေျပာင္းလို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းကို ေျပာျပေပးမွာပါ။

ကိုယ့္ Timeline ကိုသြားပါ။ “Edit Details” ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

ကိုယ့္ Relationship status ကို facebook မွာ တိတ္တိတ္ေလး ဘယ္လုိေျပာင္းမလဲ

“Relationship” ထဲကို၀င္ပါ။ အဲ့ဒီမွာ Single လား In a Relationship လား ေရြးပါ။ ဘယ္ဘက္ ေအာက္ေထာင့္မွာ Box ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ “Public”၊ “Friends” စတာေတြ က်လာပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီမွာ “Only Me” ကို ေရြးၿပီး save ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ရက္ေပါင္း နည္းနည္းၾကာမွ “Public” ေျပာင္းေျပာင္း “Friends” ေျပာင္းေျပာင္း ဘယ္သူမွ သတိမထားမိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။