ဧၿပီလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ားကို ယခုရက္သတၱပတ္ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ စင္တာမ်ား အပါအ၀င္ အလင္းအိမ္စင္တာ စုစုေပါင္း ၆၂ ခုက ႏုိင္ငံတလႊား ဒစ္ဂ်စ္တယ္တတ္ေျမာက္မႈ တိုးတက္ေရး အတြက္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အလင္းအိမ္စင္တာ တစ္ခုစီကို ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အလင္းအိမ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ကို သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္ မကုန္ခင္ ေနာက္ထပ္ ၅၀,၀၀၀ ကို ထပ္မံသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်းလက္နဲ႔ၿမိဳ႕ျပ နည္းပညာကြာဟခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔ ရည္မွန္းၿပီး အလင္းအိမ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အစီအစဥ္ကို ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးအနက္ လူဦးေရအက်ဲပါးဆံုး ျပည္နယ္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ေက်းလက္လူဦးေရက ၈၀% နီးပါး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီၿပီး သြားလာရခက္ခဲတဲ့ ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့သူေတြ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တတ္ကၽြမ္းမႈေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာေစႏိုင္ဖို႔ အလင္းအိမ္အစီအစဥ္က အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္လို႔ တကယ္ကို ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈေတြက ခ်င္းျပည္နယ္ေန ျပည္သူေတြအတြက္ အခုထက္ပိုတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ တယ္လီေနာက ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာက႑ တာဝန္ခံ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံတလႊားရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္းတုိ႔ကို သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ျမန္မာအိုင္စီတီအဖြဲ႕ (MIDO) ၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ တယ္လီေနာက အလင္းအိမ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအစီအစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာအလင္းအိမ္ စင္တာမ်ားမွာ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံလူမႈစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ားလက္လွမ္းမီႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ လည္း ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ စီမံလည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ အလင္းအိမ္စင္တာကို စီမံခန္႔ခြဲေနသူ ကိုတင္ထြန္းဦးက “အခုလို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ နည္းပညာအသစ္ေတြကို လက္လွမ္းမီႏုိင္ဖုိ႔ဆိုတာ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သာမက ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ အဓိကက်ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုအလင္းအိမ္စင္တာသစ္ဖြင့္ႏိုင္တာဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ေလးအတြက္ ႀကီးမားလွတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ တယ္လီေနာ 4G ကို စတင္မိတ္ဆက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာျခင္းသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည့္အေလ်ာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခု စလံုးတြင္ 2G ႏွင့္ 3G ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ 4G ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေပးႏိုင္ရန္ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တတ္ ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးတစ္ခု ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိက အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလင္းအိမ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအစီအစဥ္မွာ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေပသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၉ သန္းေက်ာ္ကို မိုဘုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ တယ္လီေနာ ျမန္မာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတလႊားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၄၀ နီးပါးကို ျမန္မာ့အျမန္ဆံုး 4G ကြန္ရက္ျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ျမန္မာ အစီရင္ခံစာကို တယ္လီေနာျမန္မာ ၀က္ဆိုက္တြင္ ရယူႏုိင္သည္။