အကယ္၍ ကိုယ့္မွာ Facebook လိုမ်ိဳး လူမႈကြန္ယက္ အေကာင့္ တစ္ခု ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ Facebook ေပၚမွာ ဘယ္လို အခ်က္အလက္မ်ိဳး တင္ခဲ့လဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ကိုယ့္ေမြးေန႔၊ ကိုယ့္ ေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕၊ ကိုယ္တက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္း၊ ကိုယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေနရာ၊ ကိုယ္ဘယ္သူနဲ႔ ရွိေနသလဲ ၊ ကိုယ္ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသလဲ၊ ကိုယ္ဓာတ္ပံုေတြ စတဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ခဲ့ၾကပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ့္ Facebook အေကာင့္ကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ အျပင္မွာ မေတြ႔ဖူးတဲ့လူတစ္ေယာက္က ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ သိေနေလာက္ပါၿပီ။

အဲ့လို လူမႈကြန္ယက္ Facebook ေပၚမွာ ကိုယ့္အေၾကာင္းမ်ားမ်ားတင္ရင္ အႏၱရာယ္ကုိ တံခါးဖြင့္ ႀကိဳဆိုေနသလိုပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိေနတဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လို ဖ်က္မလဲ။

ကိုယ့္ အေကာင့္ကို ဖ်က္လိုက္ပါ။

ကိုယ့္အေၾကာင္းေတြကို ဖ်က္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးက အခုလက္ရွိကိုယ္သံုးေနတဲ့ အေကာင့္ကို ဖ်က္လိုက္တာပါဘဲ။ ကိုယ့္ Facebook အေကာင့္ကို Deactivate လုပ္လိုက္ရင္ ကိုယ္နာမည္၊ ဓာတ္ပံု နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြက သူ႔အလိုလို ပ်က္သြားမွာပါ။

အကယ္၍ ကိုယ့္အေကာင့္ကို မဖ်က္ခ်င္ဘူးဆိုရင္

အေကာင့္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ကိုယ့္ ဓာတ္ပံုေတြ၊ နာမည္ေတြ နဲ႔ တျခား ကိုယ္ေရး အေၾကာင္းအရာေတြကို ဖ်က္လုိက္ပါ။ ကိုယ့္အေကာင့္ကို သံုးေနေပမယ့္ ကုိယ့္အျပင္ ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို မတင္မိေစပါနဲ႔။

Mail ထဲမွာရွိတဲ့ မဆိုင္နဲ႔ ေမးလ္ေတြကို ရွင္းပစ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာ ေမးလ္ေတြ၊ ကိုယ္၀င္ၾကည့္ဖူးတဲ့ ၀က္ခ္ဆိုဒ္ ေၾကျငာေမးလ္ေတြက ၀င္ေနပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ခဏေပးၿပီး အဲ့ဒီ ေမးလ္ေတြအားလံုးကို ဖ်က္လုိက္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေမးလ္ေတြမွာ Unsubscribe ဆိုတဲ့ ခလုတ္ပါ၀င္ၿပီး ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ေမးလ္ေတြ မ၀င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ရပါတယ္။ တခါတေလ “Report Spam” ခလုတ္ကို ေရြးၿပီး ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ေမးလ္ေတြ Spam ထဲေရာက္သြားမွ ေမးလ္ေတြကို အားလံုး select လုပ္ၿပီး Delete Forever ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ Trash ထဲမွာ Empty Trash Bin ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆို ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ ေမးလ္ေတြအားလံုးပ်က္သြားပါလိမ့္မယ္။